3 October 2009, International CACIB Show in Nizhny Novgorod (RU)
jd. A.Marshak V1,CW, CAC, BOS/CACIB, RKFChampion