EZHEVIKA IZ GRATSIANO
F: Sant Kreal Zvenislav
M: Chelsea iz Gratsiano
Date of birth January 9 2009
Owner Irina Astafyeva, Moscow (UA)
Best Baby CAC-show "Galaktika - 2009", Moskow (RU), 28.06.2009
Best Baby CAC- show "Delta-Pal 2009", Moskow (RU), 28.06.2009

5 months

4 month

2 month

29 days